Aktuelle meldinger

Nå frykter de for arbeidsplassene
Det innkalles til årsmøte i Herøya Arbeiderforening
Kjekt å vite om leiepriser og sengeplasser
Alle kan leie hytte av oss på Bjørkøya

Styret i HAF

Styret i HAF består av tillitsvalgte fra klubbene.

Klubbene velger først sine tillitsvalgte så vil en valgkomite for samleforeningen foreslå kandidater fra hver klubb og legge dette frem for årsmøtet i Herøya Arbeiderforening.

Samleforeningen

Samleforeningen Herøya Arbeiderforening består av hovedtillitsvalgte fra klubbene inne i Industriparken på Herøya.

Herøya Arbeiderforening

Bjørkøya er Herøya Arbeiderforenings (HAF) feriested og ligger i Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune. Øya på ca. 1500 mål består av for det meste skogområder. De fleste hyttene ligger mot vest der det er et åpnere område med plener og veier.

Leie feriebolig?

Arbeidene medlemmer i HAF har fortrinn i å leie hytter ved Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune.

Historie

Herøya Arbeiderforening ble stiftet 17. juni 1929 av Arthur J. Bergby.

Innmeldingsblankett HAF

Søknadsskjema for leie av hytter

Skjema er flyttet. Klikk deg videre til nytt skjema her.