Nettstedet er under oppdatering og innholdet fremstår mange steder som uferdig og mangelfullt. Vi beklager dette men ønsker deg tilbake ut i oktober, da vil innhold være som forventet, og forbedret.

Herøya Arbeiderforening

Bjørkøya er Herøya Arbeiderforenings (HAF) feriested og ligger i Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune. Øya på ca. 1500 mål består av for det meste skogområder. De fleste hyttene ligger mot vest der det er et åpnere område med plener og veier.

Styret i HAF

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Aktuelle meldinger

Medlemmer av HAF har fortrinn i høytider og høysesonger
Kjekt å vite om leiepriser og sengeplasser
Her kommer informasjon om Bjørkøya feriested i 2023
Her kommer informasjon om leie av feriebolig 2023

Leie feriebolig?

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Samleforeninger

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Historie

Herøya Arbeiderforening ble stiftet 17. juni 1923 av Arthur J. Bergby.