Samleforeningen

Hver klubb har sitt eget styre.

Samleforeningen Herøya Arbeiderforening består av hovedtillitsvalgte fra klubbene inne i Industriparken på Herøya.
Bilfinger | HAF
Yara logo | HAF
Inovyn Norge AS
Vianode | HAF
Herøya Nett | HAF

Innmeldingsblankett HAF

Søknadsskjema for leie av hytter

Skjema er flyttet. Klikk deg videre til nytt skjema her.