Styret i HAF

Styret i HAF består av tillitsvalgte fra klubbene.

Klubbene velger først sine tillitsvalgte så vil en valgkomite for samleforeningen foreslå kandidater fra hver klubb og legge dette frem for årsmøtet i Herøya Arbeiderforening.

Årsmøtene i klubbene avholdes innen utgangen av januar hvert år og samleforeningen avholder sitt årsmøte innen utgangen av april hvert år.

Bilfinger | HAF
Yara logo | HAF
Bilfinger | HAF
Bilfinger | HAF
Inovyn Norge AS
Yara logo | HAF
Bilfinger | HAF
Yara logo | HAF
Herøya Nett | HAF
Bilfinger | HAF
Yara logo | HAF
Inovyn Norge AS
Yara logo | HAF
Herøya arbeiderforening HAF

Innmeldingsblankett HAF

Søknadsskjema for leie av hytter

Skjema er flyttet. Klikk deg videre til nytt skjema her.