Bjørkøya feriested

Alle kan leie hytte av oss på Bjørkøya

Alle kan leie hytte av oss på Bjørkøya, men i høysesong har vi vedtatte kriterier som gjelder ved tildeling av hytte etter innsendt søknad:

1. Søknadsfrist for sommeren er 16.mai hvert år
2. Arbeidende medlemmer i Herøya Arbeiderforening har fortrinnsrett
3. Barnefamilier ikke-medlemmer
4. Pensjonistmedlemmer Herøya Arbeiderforening
5. Øvrige

Når søknader er behandlet og hytter tildelt, vil alle søkere motta svar ultimo mai. De som har fått tildelt hytte vil motta faktura på leieforholdet og forfallsdato må overholdes – hvis ikke opphører leien og hytten vil tildeles ventelisten.

Vi anbefaler alle å sette seg inn i praktisk info/huskeliste som er utarbeidet for våre leietakere. Der finnes info om hva som må medbringes ut til øya.

Vi leier ikke ut våre hytter til utdrikkingslag og firmafester. Bjørkøya er en familievennlig øy og det skal være ro klokken 23:00.

Alle leietakere må selv besørge utvask av hytten etter endt leietid, hvis dette ikke gjøres eller mangelfullt vil gebyr på 5.000,- påløpe.

Hvis spørsmål vedr våre hytter og øya generelt kan vaktmester på Bjørkøya kontaktes på bjorkoya@live.no / 97032272.

Innmeldingsblankett HAF

Søknadsskjema for leie av hytter

Skjema er flyttet. Klikk deg videre til nytt skjema her.